อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.64

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.64

           เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

         ในการนี้ เพื่อพิจารณาข้อหารือร่วมกันระหว่างผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องไตรมาส 3 การรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ-กลางตามเสนอ เพื่อเสนอต่อ ศบค. และคณะรัฐมนตรีต่อไป