อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตัวตนจากกีฬาอีสปอร์ต และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตัวตนจากกีฬาอีสปอร์ต

และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

                เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตัวตนจากกีฬาอีสปอร์ต  (Esports)” และการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (Esports) ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย” โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และ นายดำรง  ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต ซึ่งมีบุคลากร อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 50 คน ในรูปแบบ Offline ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 และจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต  ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 175 ทีม ซึ่งใช้รูปแบบการแข่งขันแบบ Hybrid คือ มีทั้งรูปแบบ Offline และ Online

             สำหรับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและประโยชน์ของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมไปถึงการฝึกทักษะและปฏิบัติจริง ไปถ่ายทอดและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านกีฬาและอาชีพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับกีฬาอีสปอร์ต ในระดับสถานศึกษา สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในเวทีการแข่งขันระดับประเทศให้แก่ผู้เข้าอบรม สร้างโอกาสให้นักกีฬาอีสปอร์ตได้มีเวทีในการเข้าร่วมในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านอีสปอร์ต