อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สา’สุขสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต 2566

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สา‘สุขสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต 2566

              เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต รวมถึงบุคลากรโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สา’สุขสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ปี 2566 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดย นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายทั้ง 17 หน่วยงาน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2566 “สา’สุขสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต 2566” เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรสุขภาพและหน่วยงานสุขภาพระหว่างภาครัฐกับภาครัฐและภาครัฐกับภาคเอกชน รวมถึงเพื่อเป็นการผ่อนคลาย และเป็นการขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมกันต่อสู้กับการระบาดโควิด-19 จนเกือบเป็นปกติ เป็นการส่งเสริมค่านิยมร่วมกันและปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมายคือให้คนไทยมีสุขภาพดีบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

              การจัดการแข่งขันกีฬา สา’สุขสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต 2566 แบ่งภาคีเครือข่าย 17 หน่วยงาน เป็น 6 กลุ่มสี ประกอบด้วย สีเหลือง, สีชมพู , สีเขียว, สีส้ม, สีน้ำเงิน, สีม่วง โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 20- 21 เมษายน 2566 ประกอบด้วยประเภทกีฬา ฟุตบอลชาย 7 คน, วอลเล่ย์บอลชาย – หญิง, แชร์บอลหญิง, แบดมินตัน ชาย – หญิง, เซปักตะกร้อชาย และเปตองชาย – หญิง