อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค

                  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค ส่งเสริมการผลิต “ดอกไม้กินได้” Floral Delights: Edible Flower showcase at Andaman โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต