อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณตลาดเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณตลาดเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ คณะจากเทศบาลนครภูเก็ต นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) เทศบาลนครภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย เพื่อลดการระบาดของโรค

        ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของประชาชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการป้องกันนั้น ย่อมดีกว่าการรักษา