อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 1 ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณเขตเทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ จำนวน 2 ครัวเรือน และบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 ครัวเรือน โดยมี นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และนายพิชัย ตันกูล คณะทำงาน อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่

            ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดหาของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นและลงพื้นที่ช่วยเหลือ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจในการผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่ช่วยเหลือทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง

#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

#อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน