อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ณ  ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

           เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 2 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน  สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5 นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 7 นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 8 นายปรีชาพัฒน์  ขรรวิไลกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 10 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11 และว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 5  ลงพื้นดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน” ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนด้วย โดยมี นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายสัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักช่าง อบจ. และนายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เข้าร่วม

#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

#อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน