อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ในเขตตำบลวิชิต  เพื่อให้ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ในเขตตำบลวิชิต  เพื่อให้ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย

            เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ บริเวณลานจอดรถทัวร์ เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวนประมาณ 300 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5 นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 8 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

           นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 นั้นติดเชื้อได้ง่าย ติดเร็ว และรักษายาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รวมถึงโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชน รพ.สต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกหน่วยงานได้จับมือกันลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ของโครงการ โดย 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงครั้งแรก ที่ชุมชนชาวไทยใหม่ ตำบลราไวย์ และครั้งที่ 2 ณ บริเวณ Villa Market – Boat Avenue ตำบลเชิงทะเล ส่วนวันที่ 7 พฤษภาคม จะตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้  ผมเชื่อว่าการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา โดย อบจ.ภูเก็ต จะทำงานเชิงรุกทุกพื้นที่ โดย SWAB หาจุดที่เป็นสุ่มเสี่ยงตามไทม์ไลน์ ส่วนมาตรการของจังหวัดภูเก็ตนั้น จะมีมาตรการจากเบาไปหาหนัก เช่น อีก 7 วันข้างหน้า ใครเข้ามาภูเก็ต จะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดมาก่อน หรือหากไม่มีอะไรยืนยัน เมื่อเข้าภูเก็ตจะต้องมีการกักตัว 14 วัน

          นายเรวัต กล่าวต่ออีกว่า “วันนี้เราต้องช่วยกันป้องกันโรคโควิด-19 ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน และนับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนภูเก็ต ในเดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลจะจัดวัคซีนมา 200,000 โด๊ส ให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ต และได้รับข้อมูลจากทาง สสจ. ว่าในเดือนมิถุนายน วัคซีนจะมาอีก 400,000 แสนโด๊ส นั่นหมายความว่า ในเดือนกรกฎาคมชาวจังหวัดภูเก็ต จะมีภูมิคุ้มกันหมู่มากกว่า 60% เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศต่อไป แต่วันนี้เราต้องค้นหาเชิงรุก หยุดเชื้อให้ได้ เพื่อตัดวงจรที่จะแพร่กระจายเชื้อไปยังจุดต่างๆ

        อย่างไรก็ตาม อยากฝากพี่น้องประชาชนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน งดเดินทางไปในสถานที่สุ่มเสี่ยง หรือสถานที่มีผู้คนหนาแน่น หากพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ คิดว่าจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างแน่นอน”

          ขณะที่ คุณเจนจิรา จันเอียด พนักงานห้างสรรพสินค้า หนึ่งในผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง กล่าวว่า ทราบข่าวจากหัวหน้างานว่าวันนี้จะมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 จึงได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ รู้สึกดีที่ได้มาตรวจในวันนี้ ทำให้เกิดความสบายใจขึ้น อย่างไรก็ตาม อยากให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อในทุกตำบล เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปมากกว่านี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความห่วงใยประชาชน

          ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต สตาร์บัคส์ สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต และแมคโดนัล สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต ที่เอื้อเฟื้อสถานที่พร้อมสนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองในครั้งนี้