อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจสนาม ร.ร.วัดเก็ตโฮ่ เพื่อดำเนินการปรับหน้าดิน

อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจสนาม ร.ร.วัดเก็ตโฮ่ เพื่อดำเนินการปรับหน้าดิน

                เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.20 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ร่วมกับ นางขวัญใจ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ และคณะครู ลงสำรวจพื้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

                ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ มีสนามฟุตบอลโรงเรียน เพื่อให้บริการสำหรับบุคคลในชุมชนเข้าไปเล่นฟุตบอล ซึ่งทำให้หน้าดินมีความชำรุด ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์รถแบคโฮ อบจ.ภูเก็ต เพื่อปรับหน้าดินสนามฟุตบอลโรงเรียน เพื่อให้สามารถบริการแก่บุคลลในชุมชนต่อไป

 

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน