อบจ.ภูเก็ต เพิ่มจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

อบจ.ภูเก็ต เพิ่มจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

           เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่พี่น้องประชาชน ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต บริเวณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน โดยมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารสุข อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารสุข อบจ. เข้าร่วม

          นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนที่ 7 ของจังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ที่สนับสนุนสถานที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นสถานที่ที่สะดวกสบาย กว้างขวาง ไม่แออัด โดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุนั้นมีทางลาดสำหรับรถเข็นอีกด้วย

          ทั้งนี้ ตนต้องการที่จะให้ประชาชนชาวภูเก็ตที่มารับวัคซีนได้รับความสะดวกที่สุด จึงได้ประสานกับทางผู้บริหารโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 11-29 มิถุนายน 2564 และเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับชาวภูเก็ต ซึ่งชาวภูเก็ตที่ลงทะเบียนผ่านทาง www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com สามารถเลือกสถานที่ฉีดวัคซีน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินได้ โดยทาง อบจ.ภูเก็ต ได้รับวัคซีนจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 9,000 โดส และคิดว่าหลังจากนี้อีก 4-5 วัน อาจจะมีการให้บริการในส่วนของผู้ที่ walk in เข้ามา โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-80 ปี บางคนไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ จะได้สะดวกในการเข้าถึงการรับวัคซีนต่อไป