อบจ.ภูเก็ต ให้บริการตรวจค้นหาเชิงรุก ในเขตเมืองภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ให้บริการตรวจค้นหาเชิงรุก ในเขตเมืองภูเก็ต

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณสนามเปตอง สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 จำนวน 762 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 2 นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5 นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 7 นายสิน คหาปนะ สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 3 และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วม

          สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ทราบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นบุคคลแรงงานต่างด้าวในตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) ทาง สสจ. จึงได้ประสานมายัง อบจ.ภูเก็ต และร่วมกันลงพื้นที่ทำการตรวจเชิงรุก ณ บริเวณสนามเปตอง สะพานหิน จำนวน 2 วัน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อจะนำไปรักษาโดยเร็ว

          นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณทางเทศบาลนครภูเก็ตที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดโครงการครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน รวมถึงขอขอบคุณเทศกิจ จิตอาสา และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงาน ซึ่งวันที่ผ่านมามีประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมาเข้ารับการตรวจหาเชื้อ จำนวน 447 คน และในวันนี้มีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทั้งที่ลงทะเบียนและวอล์กอิน จำนวน 315 คน ส่วนในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีการลงพื้นที่ SWAB ค้นหากลุ่มเสี่ยงอีกครั้ง โดยการชี้เป้าของ สสจ. เพื่อเร่งตัดวงจรการแพร่เชื้อให้ภูเก็ตมียอดเป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด

         อย่างไรก็ตาม การป้องกันนั้นย่อมดีกว่าการรักษา ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ตระหนก แต่ไม่ประมาท เหมั่นล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ชุมชนแออัด