เข้า “ภูเก็ต” ได้ทุกจังหวัด แบบมีเงื่อนไข ฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจสวอป เป็นลบ เริ่มใช้ 1 ตุลา 64

เข้า “ภูเก็ต” ได้ทุกจังหวัด แบบมีเงื่อนไข ฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจสวอป เป็นลบ เริ่มใช้ 1 ตุลา 64

             เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 56/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เข้าร่วม

            ในการประชุมครั้งนี้​ มีเรื่องพิจารณาสำคัญ คือ พิจารณาปรับปรุงคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องการคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ประชุมมีมติผ่อนคลายการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยให้สามารถเดินทางเข้าได้ทุกช่องทาง ทั้งทางท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ (ทุกท่าเรือ) แต่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ ครบโดส หรือ เป็นผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี Antigen Test ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง

              ส่วนกรณีที่เดินทางเข้าทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย และท่าเรือ สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานรับรองจาก อย.มาตรวจและยืนยันผลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ และสามารถใช้รับรองผลได้เป็นเวลา 7 วัน รวมทั้งจะต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป​ทั้งนี้​ รอประกาศอย่างเป็นทางการจากจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง

             นอกจากนั้น​ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบอนุญาตให้จัดงานThailand SHA SHA SHA @ Andaman ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24 ก.ย 64 -3 ต.ค.64 ในพื้นที่บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต หาดกะตะ​ และแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมของการจัดงานดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างสีสันจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพ เพื่อสร้างความครึกครื้นด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเห็นชอบอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เป็นกรณีพิเศษ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ด้วย ภายใต้การป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข