เจ้าท่าภูมิภาคภูเก็ต ตรวจเข้มจัดระเบียบเจ็ตสกี เพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

เจ้าท่าภูมิภาคภูเก็ต
ตรวจเข้มจัดระเบียบเจ็ตสกี
เพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

——————————————————————

        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา​ นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราปราบปรามเรือเจ็ตสกีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบริเวณหาดป่าตอง เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการประกอบธุรกิจเจ็ตสกีเพื่อเช่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เรียบร้อย ให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันหยุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        ตรวจสอบความพร้อมของเรือเจ็ตสกีที่มาให้บริการ ตรวจเอกสารใบอนุญาตใช้เรือต้องไม่ขาดอายุ มีการทำประกันภัยและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของชมรมเจ็ตสกีอย่างเคร่งครัด เช่น มีการกำหนดราคาที่ชัดเจน มีการอธิบาย ชี้แจงข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้เรือก่อนนำเรือออกให้บริการ ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพก่อนออกเรือ เป็นต้น พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเจ็ตสกี ถือปฏิบัติ ในมาตรการคัดกรอง โควิด-19ในแนวทาง New Normal ให้เป็นไปตามประกาศฯ สาธารณสุขหรือของจังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้องด้วย

 

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
โทร 0 7639 1174
Email : phuket@md.go.th
Website : https://www.md.go.th/khet5/phuket/
#อันดามันปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล​และภาพประกอบ​จาก…
ประชาสัมพันธ์​จ.ภูเก็ต​