เชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน

               บริษัท ซี เอ ไอ จำกัด (C asean) บริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มี อายุระหว่าง 15 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Speech Contest) ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ Mind Space, C asean สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้โครงการ ASEAN Week เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านการร่าง และ อ่านสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ASEAN as One is ASEAN Way” แสดงให้เห็นถึง “One Vision, One Identity, One Community” จากมุมมองเยาวชนอาเซียน ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร และส่งวีดีโอแนะนำตัวความยาว 3 นาที


              มาที่เว็ปไซต์ https://bit.ly/3eWWYqY

              ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

             ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2ZN2nMP