เซ็นทรัล ภูเก็ต​ มอบอาหาร​ 20​ มื้อ ให้โรงพยาบาลสนาม​ กว่า 1,000 กล่อง

เซ็นทรัล ภูเก็ต​ มอบอาหาร​ 20​ มื้อ
ให้โรงพยาบาลสนาม​ กว่า 1,000 กล่อง

          ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ส่งมอบอาหาร 20 มื้อ จำนวน 1,030 กล่อง ได้แก่ร้าน ZEN RESTAURANT, ON THE TABLE, BILLION NAIL, DNA STAR BY FLEXIFOOT, IT & MOBILE, SHOES STORY, AKA, KID SAY YES, SHUKISHI, TUIMS, ธนาคารซีไอเอ็มบี, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย, ชาบังนัน, ลาวญวน, และร้านไหมไทย ส่งมอบอาหาร เครื่องดื่มปลอดภัยให้กับ ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามภูเก็ต (มอ.ภูเก็ต) รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ โควิด-19

            เราขอมอบทุกพลังใจแทนคำขอบคุณฮีโร่ด่านหน้า และขอให้มั่นใจว่าเราจะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ได้อย่างดีที่สุดไปด้วยกัน