เตรียมนำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม” จัดทำเป็นป่านันทนาการ ป้องกันการบุกรุก และบริหารจัดการท่องเที่ยวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

เตรียมนำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม”

จัดทำเป็นป่านันทนาการ ป้องกันการบุกรุก และบริหารจัดการท่องเที่ยวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

 

                เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายวัฒนพงศ์ สุกใส ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม” หมู่ที่ 1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด “หาดฟรีด้อม” เนื้อที่กว่า 48 ไร่ และรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำพื้นที่ดังกล่าวจัดทำเป็นป่านันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยว โดยมี นายสมชาย นุชนานนท์เทพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่, นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต, เรือเอกจเด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน , หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม

              นายสมชาย นุชนานนท์เทพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ กล่าวในที่ประชุมว่า หาดฟรีด้อม มีชื่อเดิมว่า หาดไม้ง้าว ซึ่งหมายถึงไม้งาม เป็นชายหาดเล็กๆ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด อยู่ในหุบเขาระหว่างหาดป่าตองกับหาดกะรน มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลสีฟ้าใส สวยงาม มีธารน้ำสายเล็กๆ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางที่เดินทางไปยังชายหาด ต้องผ่านเนินเขาลงไปลึกพอสมควร มีความยากลำบากเล็กน้อย สามารถเดินทางเข้าไปยังหาด ทางบกโยรถยนต์ส่วนตัวจากป่าตองไปยังหาดตรังไตรจนถึงที่จอดรถและเดินเท้าเข้าไปประมาณ 1,000 เมตร และทางเรือ

             “สำหรับพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสงวนฯ และก่อนหน้านี้เคยมีผู้อ้างสิทธิครอบครองและมีการออกเอกสารที่ดินเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่ต่อมาภายหลังกรมที่ดินได้สั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินดังกล่าว เนื่องจากเป็นการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าสงวนฯ โดยมีการต่อสู้กันในชั้นศาล และศาลอุทธรณ์ ได้ตัดสินให้ป่าไม้ชนะ ปัจจุบันคดียังอยู่ในชั้นศาลฎีกา คาดว่าจะมีการตัดสินในเร็วๆ นี้ แต่เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติม ทางป่าไม้ภูเก็ต และสำนักป่าไม้เขต 12 กระบี่ จึงได้ทำโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการฯ คู่ขนานกันไป“

               นายสมชาย กล่าวอีกว่า การจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อควบคุมดูแลรักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติและพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความยั่งยืน เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ ศึกษิจัย โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างบูรณาการและการมีส่วนร่วม เพิ่อเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวรวมทั้งการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติในแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการบริการและบริหารจัดการนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายตามความเหมาะสม ให้บนเนื้อที่ 48 ไร่เศษ แบ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่เพื่อการบริการ แต่จะต้องไม่ทำให้ธรรมชาติเสียหาย

                อย่างไรก็ตามในการดำเนินการต่างๆ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง หลังจากที่ทางกรมป่าไม้เห็นชอบให้นำพื้นที่หาดฟรีด้อมมาจัดทำเป็นป่านันทนาการ แต่โดยหลักการจะดำเนินการบริการจัดการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และตามเป้าหมายที่วางไว้จะดำเนินการภายในปี 2566-2567 นี้ และเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนกับการเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานฯ ไม่เกิน 200 บาท และในระหว่างเตรียมโครงการฯ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความเรียบร้อย นายสมชายกล่าว

                อย่างไรก็ตามหลังจากมีการชี้แจงโครงการ และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ที่ประชุมเห็นด้วยให้ดำเนินโครงการป่านันทนาการที่หาดฟรีด้อม เพราะจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และยังเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเข้าบุกรุก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลตำบลกะรน และ อบจ.ภูเก็ต พร้อมให้การสนับสนุนในการดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป้นประโยชน์เพื่อส่วนรวม