เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ณ ทภก.”

เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ณ ทภก.”

                 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา​ นายสมศักดิ์ เกตุเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝดภ.ทภก.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ณ ทภก.” โดย ทภก. มีการจัดการฝึกซ้อมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยต่างๆ จัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ สนามฝึกซ้อมดับเพลิง ฝดภ.ทภก.

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต