เปิดโครงการ “ทบทวนการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี 2565” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ.65 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ.65

เปิดโครงการ “ทบทวนการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี 2565” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ.65 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ.65

        วันที่ 7 ก.พ.65 เวลา 09.00 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ทบทวนการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี 2565” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ.65 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ.65

          ทั้งนี้​ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดเหตุอัคคีภัยในอากาศยานและอาคารสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงและกู้ภัย เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุด ณ ห้องประชุมฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต

ขอบคุณ​ข้อมูล​และภาพประกอบ​จาก….
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต