เริ่มแล้วปิดด่านท่าฉัตรไชย ภูเก็ต ชั่วคราวระหว่างเวลา 23.00 น.-05.00 น. ถึงวันที่ 12 พฤษภาคมนี้

เริ่มแล้วปิดด่านท่าฉัตรไชย ภูเก็ต ชั่วคราวระหว่างเวลา 23.00 น.-05.00 น. ถึงวันที่ 12 พฤษภาคมนี้

           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563​ เวลา 23.00 น.​ ที่ผ่านมา​ ณ​ บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบและคัดกรองบุคคล ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา​23.00-05.00 น. (5 ทุ่มถึงตีห้า) ช่วงระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง​วันที่​ 12 พฤษภาคมนี้ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอถลาง, ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบ​ร้อย ซึ่ง​มีปริมาณรถที่จะเดินทางเข้ามาน้อยมากและเมื่อเจ้าหน้าที่ชี้แจงก็มีความเข้าใจ

            ทั้งนี้​ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 จังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2284/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต โดยให้มีการปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง​ 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

         โดยเว้นแต่รถฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ภัย กู้ชีพ, ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือบุคคลผู้ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้มาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน รถขนส่งสินค้าอุปโภคประเภทอาหารสด ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน โดยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ที่เดินทางมากับรถคันดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือวิธี Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง​ ก่อนการเดินทาง พร้อมทั้งมีใบแจ้งประเภทสินค้าเป็นหลักฐาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน หากไม่มีหลักฐานใดๆ แสดงให้ชะลอการเดินทางเข้าเมืองภูเก็ต จนกว่าพ้นเวลากำหนด โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลระหว่างวันที่ 29 เมษายน-12 พฤษภาคม 2564 นี้