เรือนจำจังหวัดภูเก็ต​ รับการคัดเลือก​ ได้มาตราฐาน HAPPY TOILET ส้วมสะอาด ได้มาตราฐาน

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต​ รับการคัดเลือก​ ได้มาตราฐาน HAPPY TOILET ส้วมสะอาด ได้มาตราฐาน

                เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับการคัดเลือก รับรองมาตราฐาน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข ให้ห้องน้ำสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นห้องน้ำสะอาด ตามมาตราฐานส้วมสาธารณะ HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาห้องน้ำให้สะอาดไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ต้องขัง โดยมอบป้ายรับรอง มาตราฐาน HAPPY TOILET ส้วมสะอาด ได้มาตราฐาน