เอกชนภูเก็ต ขอรัฐบาลเปิดช่องทางพิเศษ จัดหาวัคซีน เพื่อเดินหน้าเปิดเมือง รับนทท.ต่างชาติ 1 ก.ค.64​ นี้

เอกชนภูเก็ต
ขอรัฐบาลเปิดช่องทางพิเศษ
จัดหาวัคซีน
เพื่อเดินหน้าเปิดเมือง
รับนทท.ต่างชาติ 1 ก.ค.64​ นี้

          นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงแผน Phuket Tourism Sandbox ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้เงื่อนไขคนภูเก็ตจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากร ว่าในเรื่องวัคซีนที่ภูเก็ตจะได้รับในเดือนพฤษภาคมนั้น ขณะนี้เริ่มมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจนมากขึ้น เพราะเดิมวัคซีนที่จะให้ภูเก็ตนั้นมีเป้าหมาย​ เพื่อเปิดประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แม้ว่ายุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการระบาดในปัจจุบัน ได้ส่งผลทำให้การกระจายวัคซีนซึ่งเดิมถูกวางแผนให้กับภูเก็ตนั้น​ ได้ถูกกระจายไปในพื้นที่อื่นๆ ตามความจำเป็นทางด้านการตัดวงจรการระบาด ซึ่งคนภูเก็ตเข้าใจในความจำเป็นนั้น แต่ยุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox ที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ได้กลายเป็นบริบทสำคัญของประเทศไทย ทีมภูเก็ตจึงอยากขอให้รัฐบาลอนุมัติช่องทางพิเศษให้ภูเก็ต​ สามารถซื้อวัคซีนมาให้คนภูเก็ตได้ฉีดเอง เพื่อให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตามแผนการเดิม เพราะขณะนี้เราได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 เข็ม ประมาณ 100,000 คน และมีคนภูเก็ตลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนในล็อตต่อไปอีกประมาณ 100,000 คน

            “พวกเราชาวภูเก็ต​ เคยผ่านความยากลำบากนั้นมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว และหากวัคซีนที่มีอย่างจำกัดจะสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาด เป็นการตัดวงจรการะบาดได้จริงๆแล้ว ชาวภูเก็ตยินดีที่รัฐบาลจะนำวัคซีนเหล่านั้นไปให้ในพื้นที่ที่ต้องการ สิ่งที่ชาวภูเก็ตต้องการ คือ ให้รัฐบาลอนุมัติและอำนวยความสะดวกให้ทีมภูเก็ต​ ในการจัดหาวัคซีนโดยใช้เงินของภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลคนภูเก็ต และให้เดินต่อตามยุทธศาสตร์เพื่อประเทศไทยได้ไปต่อ”

          ทั้งนี้​ นายภูมิกิตติ์ ยังได้กล่าวด้วยว่า ในการดำเนินการนั้น ได้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่พร้อมจะจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ ขณะที่ภาคเอกชนก็มีความพร้อมระดับหนึ่ง ซึ่งเราต้องยอมรับว่า Phuket Tourism Sandbox ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติใน​ วันที่ 1 กรกฎาคมนี้​ เป็นเรื่องที่ประเทศไทยประกาศต่อประชาคมโลก จึงคิดว่าหากรัฐบาลได้รับแรงกดดัน ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต​ จะไม่ไปเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาล แต่พร้อมช่วยให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้ โดยการเปิดช่องทางพิเศษในการรับวัคซีนได้เร็วที่สุด เพื่อให้ทันตามที่ประกาศไว้ ทั้งนี้จะมีการยื่นหนังสือไปถึงนายกฯและรัฐบาลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง