แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยาก ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ Doctor on Air ตอน Lady’s story ให้ผู้หญิง ยืนหนึ่งเรื่องสุขภาพ

               แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยาก ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ Doctor on Air ตอน Lady’s story ให้ผู้หญิง ยืนหนึ่งเรื่องสุขภาพ ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio และ 106.5 Yesterday เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคที่มักจะเกิดกับผู้หญิงในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยก่อนหมดประจำเดือน ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้หญิงตรวจทางนรีเวชเป็นประจำทุกปี ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อลดแนวโน้มของการเกิดโรค พร้อมประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น Lady’s story จัดโปรดีให้ผู้หญิงยืนหนึ่งเรื่องสุขภาพ ซึ่งจัดจำหน่ายชุดตรวจสุขภาพราคาประหยัดซื้อและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 – 31 สิงหาคม 2566