แลนด์มาร์คใหม่ทางวัฒนธรรม อนุสรณ์สถานทุ่งถลางชนะศึก

       “นรภัทร ปลอดทอง”ผู้ว่าฯภูเก็ตเผยความคืบหน้า ผลงานโครงการพัฒนาพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง 96 ไร่ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ ด้วยการตั้งกรรมการบริหารจัดการ ให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง และ 9 วีรชนให้ลูกหลานร่วมรำลึกประวัติศาสตร์ในคุณงามความดีของวีรชนผู้กล้า และเป็นแลนด์มาร์คใหม่ทางการท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต

       เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า พื้นที่อนุสรณ์สถาน ถลางชนะศึก อำเภอถลาง มีความสำคัญเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต แต่ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ยังไม่มีความสมบูรณ์ จังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ด้วยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เช่นการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ตลาดวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม Landmark ทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นที่มาที่ต้องทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาทุ่งถลางให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความสวยงามใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

       ด้าน นางกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ คณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิท้าวเทพฯ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ทั้งหมด 96 ไร่ จะแบ่งพื้นที่ 36 ไร่ สำหรับปรับปรุงในส่วนของอนุสรณ์สถานและบริเวณ มีการจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมประวัติของท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร และเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองถลาง เพื่อให้ลูกหลานและเยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรชนผู้กล้าแห่งเมืองถลาง จะมีการจัดสรรพื้นที่มีการปลูกต้นไม้ ก่อสร้างอาคาร ทางเดินให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวิติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

       ส่วนอีก 60 ไร่จะเป็นพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์ในการจัดตลาดวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการมาใช้ประโยชน์ พื้นที่ดังกล่าวต่อไป เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน