“โครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย” มอบเงิน 10,000 บาท พร้อมตู้รับบริจาค ให้กับรพ.วชิระภูเก็ต

“โครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย” มอบเงิน 10,000 บาท พร้อมตู้รับบริจาค ให้กับรพ.วชิระภูเก็ต

               26 พ.ค. 2565  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอขอบคุณ “โครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย” โดย พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ จ.นนทบุรี พระผู้ริเริ่มโครงการฯ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท พร้อมตู้รับบริจาค ให้กับโรงพยาบาล โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต