โฆษณาในหน้าท่องเที่ยว

    ภูเก็ตไพรซ์และหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจฉบับออนไลน์ เน้นข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นแหล่งรวมความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ซึ่งได้จัดทำเนื้อหาและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขี้นจริง ด้วยการนำเสนอข่าวสาร แบบครบรส ชัดเจน ตรงไป ตรงมา นอกจากนี้ยังให้บริการครบทุกรูปแบบ ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ ในระดับมืออาชีพ

อัตราโฆษณาแบนเนอร์ Phuket Price (หน้าท่องเที่ยว)
ตำแหน่ง ขนาด / Pixel
กว้าง x ยาว
ราคาป้าย / ต่อเดือน
บาท
ที่ตั้งแบนเนอร์
T1 250 x 450 XXX อยู่เฉพาะหน้าท่องเที่ยว อยู่ใต้สถานที่ท่องเที่ยวด้านขวา
T2 250 x 200 XXX อยู่เฉพาะหน้าท่องเที่ยว อยู่ใต้ ข่าวรายเดือน
T3 250 x 200 XXX อยู่เฉพาะหน้าท่องเที่ยว อยู่ใต้ ข่าวรายเดือน
T4 250 x 200 XXX อยู่เฉพาะหน้าท่องเที่ยว อยู่ใต้ ข่าวรายเดือน
T5 1140 x 180 XXX อยู่เฉพาะหน้าท่องเที่ยว อยู่ล่างสุด