โรงพยาบาลสนามราชภัฎภูเก็ต ส่ง 2 ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน พร้อมเข้าสู่โหมดสแตนบาย หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภูเก็ต ลดลงต่อเนื่องไม่ถึง 100 คนต่อวัน

โรงพยาบาลสนามราชภัฎภูเก็ต ส่ง 2 ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน พร้อมเข้าสู่โหมดสแตนบาย หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภูเก็ต ลดลงต่อเนื่องไม่ถึง 100 คนต่อวัน

               เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2564 คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทีมจิตอาสา และอาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ ที่ช่วยงานโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมกันส่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคโควิด-19 สองรายสุดท้าย ซึ่งได้รับการรักษาจนหายป่วยกลับบ้านพัก ก่อนทำการปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้โดยให้อยู่ในสถานะ สแตนบาย คงเหลือไว้เฉพาะโรงพยาบาลสนาม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต พบตัวเลขผู้ป่วยลดลงต่อเนื่องโดยต่ำว่า 100 คนต่อวัน ต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ทำการรักษาผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการและอาการเล็กน้อย หรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสีเหลือง ส่วนกลุ่มที่มีอาการหนัก หรือสีแดง จะส่งไปรักษายังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือโรงพยาบาลอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

             ในโอกาสนี้ทางทีมงานได้มีการกล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต, ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ที่อำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ผ่านพ้นวิกฤติมาได้ จนสามารถส่งผู้ป่วยกลับบ้านได้ครบ เช่น การรับผู้ป่วยกลับบ้านจะมีการประสานไปยังท้องถิ่นต่างๆ ให้ช่วยรับผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านพักที่อยู่ในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งได้รับการตอบรับและบริการจากทุกท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีจำนวน 300 เตียง ได้เปิดรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 มาเป็นเวลากว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในภูเก็ต