ในส่วนของโชว์นาก ลูกค้าจะได้ยินเสียงที่ออกมาจากตู้ด้านใน เพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงจริงของน้องๆนากว่า กระจองอแงแค่ใหน น้องมีความฉลาดและน่ารัก

ในส่วนของโชว์นาก ลูกค้าจะได้ยินเสียงที่ออกมาจากตู้ด้านใน

เพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงจริงของน้องๆนากว่า กระจองอแงแค่ใหน น้องมีความฉลาดและน่ารัก

Feeding time for our otter with their talent to show everyone, let’s smiling with lovely otter