📣 #พรรคประชาธิปัตย์ 💙 พร้อม!!! ปักธง 🚩 #ภูเก็ต 29 มกราคม 2566 อาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน)

📣 #พรรคประชาธิปัตย์ 💙
พร้อม!!! ปักธง 🚩 #ภูเก็ต
29 มกราคม 2566
อาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน)
เวลา 13:30 – 16:30
🔷เปิดตัวผู้สมัคร🔷 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดภูเก็ต

—————————————–

กวี ตันสุคตานนท์ – โก๊กวี คนตงห่อหยัดได้

ชัยยศ ปัญญาไวย ประชาธิปัตย์ภูเก็ต

พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์

นำทัพโดย
🔹จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
🔹เฉลิมชัย ศรีอ่อน
🔹ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
🔹สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
🔹วทันยา บุนนาค

ข้อมูล​ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผลิตโดย: นาย ชัยยศ ปัญญาไวย 74/184 หมู่ 3 ถนนร่วมพัฒนา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชิ้น ตามวันเวลาที่ปรากฏ