โบ๊ทพลาซ่า ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมติดตั้งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บนหลังคาโครงการโบ๊ทพลาซ่า

นายบุญ  ยงสกุล​ ประธานกรรมการ, นายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท​ โบ๊ทพัฒนา จำกัด ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในโครงการโบ๊ทพลาซ่า กับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายนัทธีทอง สกุลเอี่ยม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย (Senior Vice President) และ นายกิติศักดิ์ ปานไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จาก บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด รวมถึง​แขกผู้มีเกียรติ​และสื่อมวลชน เข้าร่วม

Read more

ทภก. เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 30 ม.ค. 63 ท่าอากาศยานภูเก็ต เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยการทำความสะอาดรถโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสาร เก้าอี้ผู้โดยสาร เสาและราวจับภายในรถ ก่อนและหลังให้บริการเดินรถ และในระหว่างวัน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้ามอบสวนถาด Be Healthy Be Happy แก่สื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต

คุณนิยมพงษ์ ต่อวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้ามอบสวนถาด Be Healthy Be Happy แก่สื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงพยาบาลด้วยดีตลอดมา โดยสวนถาด Be Healthy Be Happy

Read more

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุกและเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 30 ม.ค.63 ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุกและเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์ใหม่ โดยการทำความสะอาดแบบ Deep Clean ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวก, ห้องน้ำ, บันไดเลื่อน, รถเข็นกระเป๋า, เค้าน์เตอร์ให้บริการผู้โดยสารหรือบริเวณที่มีการสัมผัสของผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 30 ม.ค. 63 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับความอนุเคราะห์จาก ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ จากกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 4 ฐานทัพเรือพังงา เข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร หากมีไข้จะทำการซักประวัติเรื่องการเดินทางไปยังพื้นที่แพร่ระบาด หากมีประวัติการเดินทางดังกล่าว ถือเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ ทางเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจะนำตัวผู้โดยสารไปตรวจเพิ่มต่อไป ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิต

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและชาวจังหวัดใกล้เคียง ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป ผู้ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บรุนแรงที่สูญเสียอวัยวะ ผู้ที่เสียเลือดมาก หรือต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตกันได้ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00 น. ณ ชั้น G โซนภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก Jungceylon และ http://www.jungceylon.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 076-600-111

Read more

ทภก.ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 29 ม.ค.63 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้อำนวยการการดับเพลิง ทำการฝึกซ้อมเสมือนจริง เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต ที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงาน ได้ทำการฝึกซ้อมตามขั้นตอนการปฏิบัติ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทภก.แจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ พนักงานและลูกจ้าง ทภก.

วันที่ 29 ม.ค. 63 เวลา 17.15 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำการแจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ พนักงานและลูกจ้าง ทภก. เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่สามารถติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ และเพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันนี้ได้เขียนข้อความให้กำลังใจแก่ผู้โดยสารชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มีใจความว่า “尊敬的各位旅客朋友们,免费口罩先给中国游客,中泰一家亲,中国加油。แปลว่า เรียนผู้โดยสารที่เคารพ เพื่อนทุกท่าน หน้ากากอนามัยสำหรับแจก กรุณาให้ผู้โดยสารจีนก่อน จีน-ไทย เป็นครอบครัวเดียวกัน สู้สู้ ประเทศจีน

Read more

ทภก.มอบกระเช้าสุขภาพ คุณดวงตะวัน ช่วยเส้ง

วันที่ 29 ม.ค.63 นายภาคิน ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบกระเช้าสุขภาพ ให้กับ คุณดวงตะวัน ช่วยเส้ง (พี่ด้วง) พนักงานตำแหน่งทำความสะอาดของ บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์ เคมิคอล จำกัด สนับสนุนในการทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจ รักในงานที่ทำ ทำงานด้วยใจบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต จนได้รับความชื่นชมจากผู้โดยสารและผู้เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more