ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 29 เม.ย.63 เวลา 14.00 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี คณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ควบคุมพนักงานรถเข็น ขัดล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงรถเข็น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19

วันที่ 25 เม.ย.63 เจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต  ควบคุมพนักงานรถเข็น ขัดล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงรถเข็น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อเปิดดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ตต่อไป

Read more

“สภากาชาดไทย” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์จาก “ไทยเบฟ” ล็อตที่ 2 ดำเนินการส่งต่อเหล่ากาชาด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ป้องกัน COVID-19

สภากาดไทย มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID-19 ซึ่งแอลกอฮอล์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำความสะอาด เพื่อรักษาสุขอนามัย พร้อมดำเนินการส่งต่อเหล่ากาชาด 76 จังหวัด เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับทาง สภากาชาดไทย เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 76,000 ลิตร โดยมี ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คุณกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการทำความสะอาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

วันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 15.00 น. ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการทำความสะอาดบันไดเลื่อน, ทำความสะอาดห้อง EOC, เช็ดทำความสะอาดจุดบริการต่างๆ เก้าอี้ จุดชาร์จแบตเตอรี่ เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ ดูดฝุ่นพรมบริเวณสะพานเทียบ 14-15, เช็ดลิฟต์ และพื้นที่สูงบริเวณชานชาลาขาเข้า พร้อมทั้งควบคุมพนักงานรถเข็นขัดล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงรถเข็น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อเปิดดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ตต่อไป

Read more

ไทยเบฟ ร่วมรับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์โควิด-19 เข้าร่วมโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมืออันดีของทุกภาคส่วนสำหรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” รับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทางด้าน คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาความเป็นเลิศ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหลายประเภท

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมประชุมผ่านระบบ Google Hangouts Meet

วันที่ 29 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 4/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Google Hangouts Meet) เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการนี้ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพนักงานทำความสะอาด ดำเนินการทำความสะอาดภายในสะพานเทียบอากาศยานหมายเลข 4,5 และบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องบัสเกท

วันที่ 29 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่เวร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพนักงานทำความสะอาด ดำเนินการทำความสะอาดภายในสะพานเทียบอากาศยานหมายเลข 4,5 และบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องบัสเกท พร้อมด้วยพนักงานรถเข็นทำความสะอาดรถเข็น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อเปิดดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์แสดงตำแหน่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บริเวณทางเดินภายในสะพานเทียบอากาศยานหมายเลข 4-10

         วันที่ 29 เม.ย.63 09.00 น. พนักงานส่วนบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์แสดงตำแหน่งกา…

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

วันที่ 29 เม.ย.63 นายอภิชาติ คชบุตรธาดา ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต นำพนักงาน ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พร้อมตรวจสอบระบบไฟทางวิ่ง-ทางขับ ในพื้นที่เขตการบิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อเปิดดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more