มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรจัดงานวิ่งเทิดทูนบรรพชนเมืองถลาง

ในงาน Phuket Historical Mini Marathon 2020 “วิ่งอนุสรณ์ถลาง มินิมาราธอน 2563” ชิงถ้วยเกียรติยศประธานศาลฎีกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 800 ท่าน ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร และ 10.4 กิโลเมตร

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 51/2563

วันที่ 28 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 51/2563 เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) การนี้ นายสุนทร ศักดาสาวิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการเขตการบิน (รอก.ฝปข.ทภก.) และแพทย์หญิง ดารุณี บุตรอินทร์ 

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 25 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. นายสุนทร ศักดาสาวิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการเขตการบิน (รอก.ฝปข.ทภก.) พร้อมด้วยนายปัญญา เพื่อนรักษ์ ผู้ชำนาญการ 8 ฝ่ายแผนงาน  การพาณิชย์และการเงิน (ผชก.8) และนายสายันต์ จำปาทอง ผู้อำนวยการส่วนบริการผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน (ผอก.สบผ.ฝทอ.ทภก.)

Read more

ดีแทคขอสู้ไปกับธุรกิจและ SME ไทย เปิดตัว dtac Business จัดทัพ 3 ฮีโร่โซลูชัน ช่วยผู้ประกอบการทำธุรกิจได้อย่างสบายใจแม้ในสถานการณ์ท้าทาย

ดีแทคขอสู้ไปกับธุรกิจและ SME ไทย เปิดตัว dtac Business จัดทัพ 3 ฮีโร่โซลูชัน ช่วยผู้ประกอบการทำธุรกิจได้อย่างสบายใจแม้ในสถานการณ์ท้าทาย

Read more

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดพิธีมุทิ ตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุ การทำงานประจำปี 2563

วันที่ 24 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดพิธีมุทิ ตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุ การทำงานประจำปี 2563 เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต  และเป็นเกียรติแก่ทุกท่านที่ ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ  ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี นายจรูญ นาคทองแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝดภ.ทภก.),

Read more

ผู้ว่าภูเก็ตพาสื่อภูเก็ต…เยี่ยมชมลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านลิพอนใต้

 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำสื่อมวลชน  ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ศึกษารูปแบบการพึ่งพาตนเองของชุมชน ในช่วงโควิด-19 สู่การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วม Big Cleaning Day On The Beach 10

วันที่ 22 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. นายพิทยา เพ็ญประชุม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day On The Beach 10 หาดสวยภูเก็ต เพื่อสร้างพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เสริมพลังสร้างสังคม และการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนท้องถิ่นภูเก็ตร่วมกันทำความสะอาด

Read more