เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ผลักดัน “กะรนเวลเนสแซนด์บ็อกซ์”

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ผลักดัน “กะรนเวลเนสแซนด์บ็อกซ์”     …

Read more

นายจักรพันธ์ พรนิมิต รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการพร้อมร่วมฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติงานในการเดินทาง เข้า – ออก จังหวัดภูเก็ตในโครงการ ( Phuket Sandbox )

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) วันที่ 24 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. นายจักรพันธ์ พรนิมิต รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ…

Read more

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 6

.……….ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)……….               วันที่ 13 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณ…

Read more

ลงพื้นที่บริเวณชุมชนหลังสรรพากรจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่เคยป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลจนหายเป็นปกติและกลับมาพักที่บ้าน

             เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564  เวลา 17.30 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุน “คลินิกอุ่นใจ” ศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบครบวงจร

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุน “คลินิกอุ่นใจ” ศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบครบวงจร                     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา …

Read more

อบจ.ภูเก็ต รับมอบชุดปลอดเต็นท์ความดันลบจากเอกชน สนับสนุนการทำงานสู้ภัยโควิด-19 ของ รพ.อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รับมอบชุดปลอดเต็นท์ความดันลบจากเอกชน สนับสนุนการทำงานสู้ภัยโควิด-19 ของ รพ.อบจ.ภูเก็ต                เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 …

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564                 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ณ  ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน            เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายเรวัต  อารีรอ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.เกาะแก้ว

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.เกาะแก้ว               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเร…

Read more