จิตอาสาจำนวนมาก ร่วมปลูกป่าโกงกาง “จิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ”

จิตอาสาจำนวนมาก ร่วมปลูกป่าโกงกาง “จิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ” วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ บริเวณหาดท่าหลา หมู่ที่ 2 ตำบลป่…

Read more

ไทยเจ้าภาพประชุม JTC:Joint Trade Committee ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประชุมหารือระดับรัฐมนตรีด้านการค้า เพื่อร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน

ไทยเจ้าภาพประชุม JTC:Joint Trade Committee ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต เป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีด้านการค้า เพื่อร่วมกำหนดทิศทางความ…

Read more

เปิดแล้ว! การแข่งขัน ROV Phuket E-Sport ครั้งแรกของภูเก็ตที่ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

เปิดแล้ว! การแข่งขัน ROV Phuket E-Sport ครั้งแรกของภูเก็ตที่ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต               นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และร…

Read more

รองนายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เตรียมพร้อมร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต

รองนายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เตรียมพร้อมร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต          …

Read more

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบถนนบริเวณทางเข้ากุโบร์ ถ.วิชิตสงคราม

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบถนนบริเวณทางเข้ากุโบร์ ถ.วิชิตสงคราม                   วันที่ 22 เมษายน  2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564               เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เว…

Read more