ความคุ้มค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแทงค์ แต่ขึ้นอยู่กับขนาดของความสุขที่วัดค่าไม่ได้

ความคุ้มค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแทงค์ แต่ขึ้นอยู่กับขนาดของความสุขที่วัดค่าไม่ได้

Read more

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียน British International ภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อควาเรียภูเก็ต

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียน British International ภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อควาเรียภูเก็ต       …

Read more

Fruits & Vegetebles Festival กิน-เปลี่ยน-เมือง (ภูเก็ต – พัทลุง) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมลานลม ชั้น 1 ฝั่งเฟสติวัลศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

Fruits & Vegetebles Festival กิน-เปลี่ยน-เมือง (ภูเก็ต – พัทลุง) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 ณ ลานก…

Read more

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียน คุระบุรี จังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมชม เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อควาเรียภูเก็ต กรุ้ปนักเรียนทุกกรุ้ปจะได้รับหนังสือดิจิตอลความรู้เรื่องสัตว์น้ำต่างๆฟรี

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียน คุระบุรี จังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมชม เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อควาเรียภูเก็ต กรุ้ปนักเรียนทุกกร…

Read more

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียน BCIS ภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อควาเรียภูเก็ต กรุ้ปนักเรียนทุกกรุ้ปจะได้รับหนังสือดิจิตอลความรู้เรื่องสัตว์น้ำต่างๆฟรี

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียน BCIS ภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อควาเรียภูเก็ต กรุ้ปนักเรียนทุกกรุ้ปจะได้รั…

Read more

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับสนอง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต                เมื่อวันที่…

Read more

นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะ อสม.จ.ภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนงานบริการด้านสาธารณสุข

นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะ อสม.จ.ภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนงานบริการด้านสาธารณสุข               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเรวัต อาร…

Read more

อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องจักรปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและขุดลอกสระหน้าสำนักงานแขวงทางหลวง ต.ศรีสุนทร

อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องจักรปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและขุดลอกสระหน้าสำนักงานแขวงทางหลวง ต.ศรีสุนทร                   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 …

Read more

ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566               เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภ…

Read more