21 กุมภาฯ “ศรีพันวา” นำร่อง เปิดรับนทท.กลุ่มแรก 70 ราย ใช้ระบบกักตัวรูปแบบใหม่ Villa Quarantine

21 กุมภาฯ “ศรีพันวา” นำร่อง

เปิดรับนทท.กลุ่มแรก 70 ราย

ใช้ระบบกักตัวรูปแบบใหม่ Villa Quarantine

 

             กรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่  18/2564 มีมติเห็นชอบการขออนุญาตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ารับการกักตัวที่โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต  ในลักษณะ Area Quarantine : AQ หรือในรูปแบบ Villa Quarantine หรือลักษณะ Organization Quarantine : OQ ที่ยังคงกักตัว 14 วัน ภายใต้มาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด  หากได้มีการติดตามการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากทาง ศบค. หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า State Quarantine หรือ Alternative State Quarantine แต่ Villa Quarantine ซึ่งเป็นระบบกักตัวรูปแบบใหม่ เพิ่มมาอีก 1 คำ ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้จัดเตรียมทำแผนระบบกักตัวรูปแบบใหม่ “Villa Quarantine” เริ่มต้นแห่งแรกที่ โรงแรมศรีพันวา โดยจะนำนักท่องเที่ยวกรุ๊ปแรก จำนวน 70 คน เข้าพัก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้

           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18/2564 โดยมี พลเรือตรีวโรดม สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต, แพทย์หญิงวลัยรัตน์  ไชยฟู รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค, นายแพทย์ รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองผู้อำนวยการ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดภูเก็ต และ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นวาระสำคัญ คือ กรณีที่ โรงแรมศรีพันวา  ภูเก็ต  ได้ทำหนังสือขออนุญาตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ารับการกักโรคในลักษณะ Organization Quarantine: OQ หรือ ลักษณะ Area Quarantine : AQ ในรูปแบบ Villa Quarantine ยังคงกักตัว 14 วัน ภายใต้มาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด

           นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดเผยว่า กระบวนการจัดทำ Villa Quarantine  หรือ Organization Quarantine : OQ  ก็ตาม เป็นการจำกัดพื้นที่ที่จะกักตัว หรือกักกันนักท่องเที่ยวไว้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ตามและพื้นที่นั้นจะได้รับอนุญาตให้เป็นพื้นที่ Alternative State Quarantine และมาตรการปฏิบัติมีอะไรบ้าง เช่น มีการคัดกรองสวมหน้ากาก มีการเว้นระยะห่าง และมีการล้างมือด้วยเจล อันนี้คือมาตรฐานปฏิบัติหลักๆอยู่แล้ว

           ในส่วนของ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต  ที่ได้ยื่นเสนอขอไปที่ ศบค.ส่วนกลาง และคณะกรรมการทาง ศบค. ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าเรื่องนี้หากได้พิจารณาทำที่จังหวัดภูเก็ต ถ้าจะทดลองกักตัวทำที่จ.ภูเก็ต และถ้าทดลองทำสำเร็จแล้วถือว่าเป็น new safety ที่จะดำเนินการไปทำที่อื่นได้ โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาที่ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 21 ก.พ.64 นี้ เป็นกรุ๊ปแรกก่อน  จำนวน 70 คน ที่เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นการรวมกลุ่มคนมาจาก ประเทศอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ และมารวมตัวกันที่นั่นเป็นลักษณะของ ชาร์เตอร์ไฟลท์บินตรงมาที่จ.ภูเก็ต  ดังนั้น กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะเดินทางมาพักที่ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต

         ส่วนการเดินทางเข้ามาภูเก็ต คือ จะต้องตรวจหาเชื้อที่สนามบินตรวจหาเชื้อที่ดีศูนย์ก่อน และทางกรมควบคุมโรคจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจหาเชื้อทั้ง 70 คน ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วก่อนเดินทาง72 ชม. เค้าต้องตรวจหาเชื้อมาก่อนแล้ว ตามเงื่อนไขของการเดินทางเข้าประเทศของ ศบค. กำหนด เมื่อตรวจหาเชื้อเรียบร้อย นนท.ก็เดินทางต่อไปที่พักได้เลย

          ส่วนในช่วงการกักตัว ใน 5 วันแรก ก็ให้อยู่เฉพาะห้องพัก หรือ อยู่เฉพาะในวิลล่าพื้นที่ของตนเอง และยังไม่ให้ออกมารวมกัน แต่พอหลังจากครบวันที่ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 2 ถ้าผลเป็นลบทั้งหมดครบ 5 วัน ก็จะให้ออกจากห้องพักได้ แต่ออกมาอยู่ตรงบริเวณของโรงแรม แต่ยังไม่อนุญาตให้ออกมาข้างนอก ให้อยู่เฉพาะในบริเวณของโรงแรมเท่านั้น สามารถทำกิจกรรม เช่น เล่นกีฬาเทนนิส ทำกิจกรรมที่มีความปลอดภัยของโรงแรมได้ทั้งหมด หลังจากนั้นเมื่อตรวจว่าไม่มีเชื้อใดๆ เมื่อครบ 14 วัน ก็จะให้เดินทางมาท่องเที่ยวนอกเขตพื้นที่โรงแรมได้ และนี่คือเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมที่มีอยู่แล้ว

           แต่เงื่อนไขใหม่  คือ เมื่อครบ 5 วัน ที่อยู่ภายในห้องพักแล้วนั้น ในวันที่ 6-14 คือ ให้นทท.ออกนอกห้องพักได้ ทำกิจกรรมร่วมกันภายในโรงแรมได้ มาทานข้าว เล่นกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ภายในโรงแรมได้ อันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ที่เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการมากักตัวในลักษณะของ Villa Quarantine  หรือว่า Organization Quarantine : OQ ถ้าเกิดทำสำเร็จแล้วก็คิดว่าจะขยายผลต่อไป

           ทั้งนี้ นายพิเชษฐ์  ยังได้กล่าวต่ออีกว่า สำหรับโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ทางโรงแรมก็สามารถรับแขกได้แต่จะต้องมีบริเวณกักตัว หรือจัดโซนนิ่งเฉพาะ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไป เนื่องจากมันเป็นบริเวณเฉพาะ ซึ่งกลุ่มนี้ที่คุยกันก็เหมือนกับว่าเค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปข้างนอกเด็ดขาด ในช่วง 14 วันนี้ ถ้าออกได้ก็จะต้องหลัง 14 วันนี้เท่านั้น

            สำหรับ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ทราบว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและมีกำลังซื้อสูง เราคิดว่าถ้าเค้าเข้ามาพัก จับจ่ายใช้สอยที่จังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นการดี ทราบเบื้องต้นคือจะมาพัก ประมาณ 16 วัน ถ้าครบ 14 วัน นนท.กลุ่มนี้จะสามารถเดินทางออกนอกบริเวณได้ เพียงแค่ 2 วัน ก็ยังพอให้ไปจับจ่ายใช้สอยตามสถานที่ต่างในภูเก็ตได้  ซึ่งช่วงที่เค้าพักกักตัว 14 วัน เค้าก็ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว ซึ่งทางโรงแรมก็ต้องรับภาระการดูแลนี้อยู่แล้ว

             ในส่วนของทางจังหวัดภูเก็ต ในตอนแรกยังไม่ได้มีแนวที่จะพิจารณาในเรื่องนี้  ต้องกัก 14 วัน และอยู่ภายในห้องพัก 14 วัน ไม่มีแนวทางที่จะให้ออกนอกห้องพักได้แต่ท่านผู้ว่าฯ ก็ได้ทำหนังสือลงนามไปที่กระทรวงสาธารณะสุข และ ถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้พิจารณาเรื่องนี้ ทางกระทรวงสาธารณะสุขและกรมควบคุมโรคก็เสนอไปที่ส่วนกลาง ศบค.ส่วนกลางก็เล็งเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะมีความเป็นไปได้สูงมาก และ จ.ภูเก็ตก็เป็นพื้นที่ที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก ก็เลยให้ทดลองทำ ซึ่งทางคณะกรรมการต่างๆก็ได้มีการพิจารณาในเชิงบวกทั้งหมด เป็นสิ่งที่เข้าสู่กระบวนการกักตัว และก่อนเดินทาง ทางนทท.กลุ่มนี้ก็ได้มีการตรวจหาเชื้อมาแล้ว ประมาณ 5-6 ครั้ง ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาและเกิดการติดเชื้อ ซึ่งก็อยู่ในวงที่จำกัดเราสามารถค้นหาและคุมมันได้ เพราะนทท.ก็อยู่ในเขตโรงแรมอยู่แล้ว นายพิเชษฐ์  กล่าวทิ้งท้าย.