ทอท.โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ให้ข้อมูลในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ทอท.โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)
ให้ข้อมูลในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

            เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64​ ที่ผ่านมา เวลา 12.30 น. นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝอต.ทภก.), นายยุทธนา โสภา ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.สกศ.ฝอต.ทภก.) และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต​ เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย ทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวความคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน Corporate Citizenship Airport

 

 

 

 

ขอบคุณ​ข้อมูล​และภาพประกอบ​จาก….
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478