ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน 9 Air เที่ยวบินที่ AQ1201 เส้นทางการบิน KWE –

ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน 9 Air เที่ยวบินที่ AQ1201 เส้นทางการบิน KWE – HKT (กุ้ยหยาง – ภูเก็ต)

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 เวลา 15.35 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต และ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน 9 Air เที่ยวบินที่ AQ1201 เส้นทางการบิน KWE – HKT (กุ้ยหยาง – ภูเก็ต)

               ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนกว่า 174 คน เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, หน่วยงานราชการ และผู้แทนสายการบิน ร่วมต้อนรับ ณ ประตูทางออกหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

 

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต