อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ในเขตตำบลวิชิต  เพื่อให้ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ในเขตตำบลวิชิต  เพื่อให้ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย             เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 25…

Read more

นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ ชุมชนชาวไทยใหม่ บ้านแหลมตุ๊กแก

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่พี่น้องประชาชน ณ ชุมชนชาวไทยใหม่ บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก

Read more

ผลตรวจเชิงรุกเป็นลบทั้งหมดพนักงานร้านค้าและศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต​ย้ำปลอดภัย​สร้างความเชื่อมั่นพร้อมต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน

เซ็นทรัล ภูเก็ต ได้รับการแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลสิริโรจน์ ที่มาตรวจเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้ดำเนินการตรวจ พนักงานศูนย์การค้าฯ และ ร้านค้า จำนวน 217 คน มีผลเป็นลบทั้งหมด

Read more

นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564​ พร้อมแถลงนโยบาย​ 5​ ด้าน

นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564​ พร้อมแถลงนโยบาย​ 5​ ด้าน          เมื่อวันที่ 07 พ….

Read more

เซ็นทรัล ภูเก็ต​ มอบอาหาร​ 20​ มื้อ ให้โรงพยาบาลสนาม​ กว่า 1,000 กล่อง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ส่งมอบอาหาร 20 มื้อ จำนวน 1,030 กล่อง ได้แก่ร้าน ZEN RESTAURANT, ON THE TABLE, BILLION NAIL, DNA STAR BY FLEXIFOOT, IT & MOBILE, SHOES STORY, AKA, KID SAY YES, SHUKISHI, TUIMS, ธนาคารซีไอเอ็มบี, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย, ชาบังนัน, ลาวญวน, และร้านไหมไทย ส่งมอบอาหาร เครื่องดื่มปลอดภัยให้กับ ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามภูเก็ต (มอ.ภูเก็ต)

Read more

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมมอบนโยบาย ฝ่ายปกครองอำเภอถลาง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น เพื่อวางแผนมาตรการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงป้องกันควบคุมโรค covid 19 ในพื้นที่อำเภอถลาง

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมกับนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง ฝ่ายปกครองอำเภอถลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อวางแผนมาตรการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงป้องกันควบคุมโรค โตวิด- 19 ในพื้นที่อำเภอถลาง

Read more

“เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์” นายกเทศบาลตำบลกะรน เดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาด​ โรคโควิด19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ทันทีหลังแถลงนโยบายต่อสภา

นายตฤณ ทิพย์มงคล ประธานสภาเทศบาลตำบลกะรน เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร นำโดย เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจ เข้าร่วม

Read more

อบจ.ภูเก็ต จับมือ อปท. เตรียมแจก “ถุงอุปโภค-บริโภค” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

อบจ.ภูเก็ต จับมือ อปท. เตรียมแจก “ถุงอุปโภค-บริโภค” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา …

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก…

Read more