Denla British School (DBS) เปิดหลักสูตร DBS Mini Dragons สำหรับเด็กเล็กวัย 2-3 ขวบ

         สอนลูกให้มีทักษะทางสังคม รู้จักอดทนและรอคอย ทำได้ตั้งแต่วัยเตาะแตะ กับDBS Mini Dragons ซึ่ง ใช้หลักสูตร EYFS ของประเทศอังกฤษ เน้นสร…

Read more

ซอยด็อกครบ 16 ปี ทำหมันสุนัขและแมวทะลุเป้า 350,000 ตัว

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546  สถิติจนถึงเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ 350,000 ตัว โดยมูลนิธิใช้วิธีการ CNVR (จับ,ทำหมัน,ฉีดวัคซีน,ปล่อยสู่ถิ่นเดิม) เริ่มจากพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และขยายไปสู่จังหวัดโดยรอบด้วยคลินิกทำหมันเคลื่อนที่   รวมถึงกรุงเทพฯและปริมณฑล ขณะนี้มีคลินิกทำหมันเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯ 6 ทีมด้วยกันซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณครึ่งหนึ่งจาก Dogs Trust ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลด้านสวัสดิภาพสัตว์ของอังกฤษ   โดยตุลาคมนี้ครบรอบ 16 ปีการก่อตั้งของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ซึ่งตลอดการดำเนินงานสามารถลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดในภูเก็ตได้ถึง 90 % 

Read more

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม Stroke ป้องกันได้ Don’t be the one เนื่องในวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม Stroke ป้องกันได้ Don’t be the one เนื่องในวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) โดยมีพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับบริการเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการ โรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้ห่างไกลจากโรค พร้อมจัดบูธให้ความรู้และตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read more

ทภก.ประชุมหารือการปรับเปลี่ยนแผนบำรุงรักษาตามระยะเวลางานทางวิ่ง – ทางขับ, ลานจอดอากาศยาน, รั้ว – ถนน Airside – Landside และภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 ต.ค.62 เวลา 13.00 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการปรับเปลี่ยนแผนบำรุงรักษาตามระยะเวลางานทางวิ่ง – ทางขับ, ลานจอดอากาศยาน, รั้ว – ถนน Airside – Landside และภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ คณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตและผู้แทนสายการบิน เข้าประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทภก.จัดการประชุมก่อนการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ

วันที่ 28 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นประธานในการประชุมและรับฟังวัตถุประสงค์ก่อนการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ คณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตและพนักงานสายการบินเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

“น้องใบเฟิร์น-น้องบุ๋น” ตัวแทนเยาวชนในโครงการ “เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” พร้อมบอกต่อความเป็นไทยไปทั่วโลก ในงาน “River Festival 2019” 9-11 พ.ย.นี้

ยังคงสานต่อโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” โครงการที่เสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้กับเยาวชน และฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่สากล พร้อมทั้งเผยแพร่เรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  และชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 นี้

Read more

ทภก.ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารนักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Vietnam Airlines

วันที่ 27 ต.ค.62 เวลา 17.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา), Mr. Phan Truong Son VN operation Manager, นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานภูเก็ต และพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารนักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN625 เส้นทางการบิน SGN (โฮจิมินห์) – HKT (ภูเก็ต) ณ ประตูทางออกหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทภก.เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา มอ.ภูเก็ต

วันที่ 29 ต.ค. 62 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 35 คนในการเยี่ยมชมดูงานภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งการดูงานครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานทั้งเขตการบินและการบริหารส่วนต่างๆ รวมไปถึงข้อปฏิบัติเมื่อเข้าสู่ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทภก.ร่วมประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัด

วันที่ 29 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมประชุมเรื่องการทบทวนตัวชี้วัดในแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 – 2562 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารของจังหวัด ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Read more