คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดันหลักสูตรควบ 2 ปริญญา Hybrid Program 6 ยกกำลัง 1 ผลิตแพทย์พันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผนึกความร่วมมือกับ 4 คณะในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน และ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ พลิกโฉมการเรียนแพทย์ เปิดหลักสูตรใหม่ Hybrid Program 6 ยกกำลัง 1 เรียนควบ 6 ปี จบแล้วรับ 2 ปริญญา สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิสรัปชั่น ระบุเป้าหมายหลักของการเรียนการสอนยังคงมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นแพทย์ที่ดี มีความรู้มากกว่า 1 ศาสตร์ เป็นผู้นำ ก้าวทันโลก ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจหลากหลาย พร้อมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติให้เกิดแก่นักศึกษา สังคมและประเทศชาติ

Read more

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา               เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอ…

Read more

มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 155 ทุน

มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 155 ทุน                เมื่อวันที่ 2 กันยายน 256…

Read more

 อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

 อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด           เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ น…

Read more

ม.อ.ภูเก็ตมิติแห่งความห่วงใย “PSU Phuket We Care”

ม.อ.ภูเก็ตมิติแห่งความห่วงใย “PSU Phuket We Care”             วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564​ (วันนี้)​ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิท…

Read more

ประกาศ… โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ… โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดเรียนด้วย​เหตุ​พิเศษ​ ในสถานการณ์​แพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​2019​ ฉบับ…

Read more

รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด โครงการ R-PHUKET FASHION WEEK 2021

รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด โครงการ R-PHUKET FASHION WEEK 2021            เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          …

Read more

โรงเรียนนานานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

      วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนนานานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทยได้รับการรับรองสถานะสมาชิกเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการในการเคลื่อนไหวของ United World College (UWC)  หลังจากเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559

Read more