ศูนย์ CIC สะพานหิน เปิดโซนใหม่ CIC Self-Education

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน (Creativity & Innovation Center) หนึ่งในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต หรือ PK park ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครภูเก็ตและคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดโซนความรู้ รูปแบบ Self-Education เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการจัดแสดงชุดนิทรรศการ ในแนวคิด “วิวัฒนาการของเทคโนโลยี”

Read more

นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ คิดค้น ‘เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ’ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ คิดค้น
‘เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ’
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

Read more

รวบรวมโรงเรียนที่ประกาศหยุดการเรียนการสอนในจังหวัดภูเก็ต​ เนื่องจากสถานการณ์​โควิด​19​ โดยมีหนังสือประกาศออกมาอย่างทางการ​แล้ว​ มี​ทั้งหมด 14 โรงเรียน​ ดังนี้.

รวบรวมโรงเรียนที่ประกาศหยุดการเรียนการสอนในจังหวัดภูเก็ต​ เนื่องจากสถานการณ์​โควิด​19​ โดยมีหนังสือประกาศออกมาอย่างทางการ​แล้ว​ มี​ทั้งหมด 14 โรงเรียน​ ดังนี้.

Read more

กฟผ. ทุ่มงบสนับสนุน 14 ล้านบาท ให้ ม.อ.ภูเก็ต ทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ

กฟผ.สนับสนุนงบ 14 ล้านบาท ให้ ม.อ.ภูเก็ต ทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อกาพัฒนาอ่าวพรารา-อ่าวพังงา อย่างยั่งยืน ด้วยการศึกษาวิจัย ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล พร้อมส่งเสริมอาชีพและสร้างรายกลุ่มประมงพื้นบ้าน

Read more

ม.ราชภัฏภูเก็ตตรวจประเมินการประกันคุณการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.สุพร สุนทรนนท์ (แถวหลังที่ 3 จากซ้าย) คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในทุกสาขาอาชีพ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

Read more

คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่

    คณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 11 -13 กันยายน 2563 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่

Read more

ม.ราชภัฏภูเก็ตเชิญชมนิทรรศการ “มิติทับซ้อน สะท้อน วัฒนธรรม” ณ ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์“ (มิติ ทับซ้อน สะท้อน วัฒนธรรม) ผลงานสร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ นักศึกษาสู่ท้องถิ่น  โดยมีอาจารย์ธีระพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

Read more

งานมหกรรมหนังสือบิ๊กแบ๊ดวู๊ฟ บุ๊คเซลล์ 2020 มหกรรมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกท้าเผชิญหน้า โควิด-19 ด้วยการจัดการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว

เตรียมตัวพบกับงานมหกรรมหนังสือบิ๊กแบ๊ดวู๊ฟ บุ๊คเซลล์ ที่เปิดตัวในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกสำหรับนักอ่านตัวยงชาวไทยให้ได้มาค้นพบกับหนังสือมากมายหลากชนิดกว่า 30,000 เล่ม พร้อมกับราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มและส่วนลดตั้งแต่  50% – 90% ได้ตลอดงาน

Read more

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน

 บริษัท ซี เอ ไอ จำกัด (C asean) บริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มี อายุระหว่าง 15 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Speech Contest) ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ Mind Space, C asean สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้โครงการ ASEAN Week เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Read more