JAS และ 3BB มอบอุปกรณ์ “ลดเสี่ยง เลี่ยงจับ” ป้องกันโควิด-19 ให้โรงเรียน ทั่วประเทศ

 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB นำโดย คุณสายใจ คีตสิน กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ JAS และกรรมการ 3BB มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ 5 ลิตรแบบแกลลอน และเจลแอลกอฮอล์แบบขวด สำหรับใช้เติม ในโครงการ “ลดเสี่ยง เลี่ยงจับ”

Read more

ทอท.โดยท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน  Philippines Air Asia

ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน  Philippines Air Asia เที่ยวบินที่ Z28271 ซึ่งมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต – มะนิลา(ประเทศฟิลิปปินส์) รวมผู้โดยสาร จำนวน  183 คน ซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางมารับผู้โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

วันที่ 29 มิ.ย.63 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (สฟค.ฝบร.ทภก.) ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยมี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 15 เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสงสว่างเคลื่อนที่ Generac 2 , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดเตรียมแม่บ้านประจำจุด ลงทะเบียน App AOT บริเวณห้องโถงเช็คอินขาออกอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

วันที่ 28 มิ.ย.63 ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝทอ.ทภก.) จัดเตรียมแม่บ้านประจำจุด ลงทะเบียน App AOT บริเวณห้องโถงเช็คอินขาออกอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ และจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร ที่ใช้มาบริการท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2563

วันที่ 26 มิ.ย.63  เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(ผภก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลวราราม, วัดไม้ขาว และวัดเมืองใหม่ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดย ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดถวายเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปีให้กับวัดโดยรอบ ท่าอากาศยานภูเก็ต ที่อยู่ในความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ดำเนินการกำหนดจุด และติดตั้งป้ายเว้นระยะห่างทางสังคม

วันที่ 24 มิ.ย.63 เจ้าหน้าที่ส่วนบริการท่าอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (สบท.ฝทอ.ทภก.) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการกำหนดจุด และติดตั้งป้ายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บริเวณหน้าจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า และขาออก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับกงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับกงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ +++++++++++++++++++++…

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพนักงานทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดตามจุดบริการต่างๆ

วันที่ 23 มิ.ย.63 ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝทอ.ทภก.) จัดพนักงานทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดตามจุดบริการต่างๆเช่น เก้าอี้,กระจก , ฝาถังขยะ, ขัดสแตนเลส, ห้องน้ำ, ขัดพื้นบริเวณโถงสายพานรับกระเป๋า, ทำความสะอาดเก้าอี้นั่งพักคอย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

วันที่ 22 มิ.ย.63 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (สฟค.ฝบร.ทภก.) ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยมี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 15 เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสงสว่างเคลื่อนที่ Generac 2 , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสงสว่างเคลื่อนที่ Generac 3,  

Read more