“อธิบดีใบน้อย” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (Diprom) นำทีมงานให้ความรู้ตลาดออนไลน์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ Wellness ชี้เป็นจุดขายที่ทั่วโลกสนใจ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ

“อธิบดีใบน้อย” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (Diprom) นำทีมงานให้ความรู้ตลาดออนไลน์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ Wellness ชี้เป็นจุดขายที่ทั่วโล…

Read more

สทนช.หารือภาคธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เร่งขับเคลื่อนมาตรการประหยัดน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต

สทนช.หารือภาคธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เร่งขับเคลื่อนมาตรการประหยัดน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต                สทนช.ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต…

Read more

รายงานความคืบหน้า กรณีเรือโชคถาวร ๗ ชนโขดหินบริเวณปากร่องน้ำทับละมุ จ.พังงา

รายงานความคืบหน้า กรณีเรือโชคถาวร ๗ ชนโขดหินบริเวณปากร่องน้ำทับละมุ จ.พังงา                  เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๖ เวลา ๒๒.๒๕ น. ที่ระดับน้ำ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค                   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น…

Read more

ภูเก็ตประชุมขับเคลื่อนการเดินหน้าภูเก็ตสู่เมืองคาร์บอนต่ำเป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง มุ่งเป้าหมายให้ภูเก็ตให้เป็นเมือง Low Carbon Destination

ภูเก็ตประชุมขับเคลื่อนการเดินหน้าภูเก็ตสู่เมืองคาร์บอนต่ำเป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง มุ่งเป้าหมายให้ภูเก็ตให้เป็นเมือง Low Carbon Destina…

Read more

ทีเส็บ จัดกิจกรรม “Unlock Your Success in Southern Exhibition Industry” Readiness & Opportunities เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ทีเส็บ จัดกิจกรรม “Unlock Your Success in Southern Exhibition Industry” Readiness & Opportunities เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู…

Read more

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2

   เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2

Read more

HaadThip Fan Run #3 มอบเงินรายได้ 1 ล้านบาท สมทบทุน "ช่วยเหลือผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ 3" อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 มอบเงินรายได้ – นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินรายได้จากการจัด งานวิ่ง “HaadThip Fan Run” ครั้งที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท

Read more

กทม. Big Trees และภาคเอกชน ผนึกกำลัง ฟื้นฟู “ต้นจามจุรี” กลาง “สวนเบญจกิติ” พลังร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืน ในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

ปัจจุบันเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อสนองตอบการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองลดลงเนื่องจากเกิดการทรุดโทรมของต้นไม้ ดังนั้นการดำเนินการเพื่อจัดการพื้นที่สีเขียวจึงมีความสำคัญ

Read more