กสทช. และ​ กตป.​ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากทุกภาคส่วน โดย ม.บูรพา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

กสทช. และ​ กตป.​ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากทุกภาคส่วน โดย ม.บูรพา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต               เมื่อวันที่​ 1 ธันวาคม 25…

Read more