ผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบข้าวสารให้กับสมาคมฟัรดูอัยน์คุรุสัมพันธ์ภูเก็ต ตามโครงการ “ปันสุข สู้ภัยโควิด”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต  นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และ นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 8 ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 750 กิโลกรัม

Read more

อบจ.ภูเก็ต รับมอบนมผงจากภาคเอกชน  1,200 กระป๋อง เพื่อส่งต่อให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19

อบจ.ภูเก็ต รับมอบนมผงจากภาคเอกชน  1,200 กระป๋อง เพื่อส่งต่อให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19              เมื่…

Read more

ทต.ศรีสุนทร จัดฝึกอบรมอาชีพ“การทำผ้ามัดย้อม”แก่ประชาชนในตำบลศรีสุนทร

ทต.ศรีสุนทร จัดฝึกอบรมอาชีพ“การทำผ้ามัดย้อม”แก่ประชาชนในตำบลศรีสุนทร เมื่อวันที่ 12/11/2564 ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง, นายศุภชาติ กิจดำเนิน, ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง และนางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ. รวมถึง ผู้บริหาร และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

Read more

ผู้แทน 16 องค์กรเอกชนจังหวัดภูเก็ต เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ ถึงจุดยืนการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ที่จะต้องเน้นการแก้ปัญหาการจราจร พร้อมกับการสอดคล้องกับความต้องการของเมือง และรองรับงาน Word Specialised Expo 2028

ผู้แทน 16 องค์กรเอกชนจังหวัดภูเก็ต เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ ถึงจุดยืนการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบ…

Read more

“มท.2 มั่นใจ กปภ.สาขาภูเก็ต มีน้ำประปาเพียงพอ พร้อมรองรับนโยบายเปิดประเทศ”

“มท.2 มั่นใจ กปภ.สาขาภูเก็ต มีน้ำประปาเพียงพอ พร้อมรองรับนโยบายเปิดประเทศ”             วันที่ 14 พ.ย.64 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าก…

Read more

นายก อบจ.ภูเก็ต เสนอ รมว.เกษตรฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ 3 อำเภอ ให้พี่น้องชาวภูเก็ตออกกำลังกาย ลดโรค

นายก อบจ.ภูเก็ต เสนอ รมว.เกษตรฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ 3 อำเภอ ให้พี่น้องชาวภูเก็ตออกกำลังกาย ลดโรค             เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกา…

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit : ATK จำนวน 250 ชุด

                เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.10 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจ…

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ และไม้เท้าสามขา ผ่านนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้น

             เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.20 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ …

Read more