ทิ้งหน้ากากอนามัย – หน้ากากผ้า อย่างถูกวิธี ทิ้งลงถังขยะสีแดง

เทศบาลเมืองกะทู้มีนโยบายการวางแผนจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง  และ ประสิทธิภาพ  ในห้วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)  ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีกฎบังคับให้ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย  และ หน้ากากผ้า ซึ่งทำให้เกิดมูลฝอยที่สามารถเผยแพร่เชื่อได้หากไม่มีการทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อลดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)  เทศบาลเมืองกะทู้จึงได้มีมาตรการในการจัดเก็บหน้ากากอนามัย  และ หน้ากากผ้า ที่ใช้แล้ว โดยได้นำถังขยะสีแดง (ขยะติดเชื้อ) ไปติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เพื่อรองรับขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ที่ใช้แล้ว ครอบคลุมทุกพื้นที่เมืองกะทู้ จำนวน 30 จุด

Read more

เทศบาลนครภูเก็ตปล่อยขบวนการตรวจคัดกรองประชาชนภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยจะเริ่มคัดกรองทุกบ้านทุกคน พร้อมแจกถุงยังชีพ

เทศบาลนครภูเก็ตปล่อยขบวนการตรวจคัดกรองประชาชนภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยจะเริ่มคัดกรองทุกบ้านทุกคน พร้อมแจกถุงยังชีพ

Read more

ภูเก็ตประกาศปิดพื้นที่รอยต่อแต่ละตำบล ลดการเคลื่อนย้ายป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด 19 ระหว่างวันที่ 13-26 เม.ย.63

ภูเก็ตประกาศปิดพื้นที่รอยต่อแต่ละตำบล ลดการเคลื่อนย้ายป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด 19 ระหว่างวันที่ 13-26 เม.ย.63 คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1908/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดภูเก็ต โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เทศบาลเมืองกะทู้

จังหวัดภูเก็ตออกคำสั่งห้ามประชาชนเข้าออกพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้ ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๑๘๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยห้ามให้ประชาชนเข้าไป หรือ ออกจากพื้นที่เมืองกะทู้ เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์

Read more

โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้ โฮเทล สละห้องพัก 70 ห้อง เพื่อใช้ตั้งเป็นศูนย์ PUI คัดกรองผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้ โฮเทล สละห้องพัก 70 ห้อง เพื่อใช้ตั้งเป็นศูนย์ PUI คัดกรองผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19   …

Read more

ภูเก็ตยอดผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 3 ราย ขณะที่มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง รอผล 71 ราย ทุกรายไม่มีอาการรุนแรง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 (วันนี้) นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19  ในจังหวัดภูเก็ตมียอดผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเพิ่มขึ้น 3 ราย  รวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 29 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว เป็นชาวจีน 2 ราย ยังคงเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 27 ราย และมีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังรอผล อีก 71 ราย รวม  มีผู้รักษาตัวที่โรงพยาบาล  จำนวน 98 ราย

Read more

ทน. ภูเก็ต เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

เทศบาลนครภูเก็ต  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกัน 3 จุด แก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมรับมือภัยแล้ง ประจำปี 2563 เตรียมแผนสำรองหากฝนทิ้งช่วงนาน พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทา   ความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด มั่นใจไม่เจอปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำแน่นอน

Read more

ซอยด๊อกร่วมเทศบาลเมืองกระทู้จัดอบรมการดูแลสัตว์เลี้ยง

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ร่วมกับเทศบาลเมืองกระทู้ ในโครงการอบรมการดูแลและป้องกันโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง ปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณะลานกีฬา @อำเภอกระทู้ โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่ออบรมความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงแก่นักเรียนและสมาชิกในชุมชน

Read more

การสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงครามฯ ผู้ตั้งเมืองภูเก็จ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562​ เวลา 13.30​ น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ได้แถลงข่าว การสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงครามฯ ผู้ตั้งเมืองภูเก็จ โดยมี  นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากร นาย​นาวี ถิ่นสาคู คณะกรรมการวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) รวมถึงองค์กร​จากภาครัฐ​และเอกชน​ สื่อมวลชน​แขนงต่างๆ

Read more