ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ประชุมสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐาน ด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน

วันที่ 25 ก.พ. 64​ (วันนี้)​ เวลา 13.30 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Read more

ทอท.โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ให้ข้อมูลในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64​ ที่ผ่านมา เวลา 12.30 น. นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝอต.ทภก.), นายยุทธนา โสภา ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.สกศ.ฝอต.ทภก.) และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต​ เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารฯ

 เมื่อวันที่ 21ก.พ.64​ ที่ผ่านมา เวลา 19.30 น.นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศอินโดนีเซีย

Read more

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต –หาดใหญ่ (ไป-กลับ) เริ่ม 28 มีนาคม 2564 และเลื่อนกำหนดการเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น (ไป-กลับ) และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (ไป-กลับ)

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต –หาดใหญ่ (ไป-กลับ) เริ่ม 28 มีนาคม 2564 และเลื่อนกำหนดการเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น (ไป-กลับ) และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (ไป-กลับ)

Read more

ทอท.โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) สนับสนุนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลจำนวน 14 นาย พร้อมเรือยางจำนวน 2 ลำ

วันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลจำนวน 14 นาย พร้อมเรือยางจำนวน 2 ลำ ในการเก็บเศษแห อวน และเครื่องมือทำการประมง รวมทั้งขยะในทะเล ตามแนวปะการัง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17/2564

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 ทึ่ผ่านมา​ เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17/2564 เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการตอบคำถาม ชิงรางวัล ในหัวข้อ “การทำงานในยุค Covid with Service Mind”

วันที่ 8 ก.พ.64 เวลา 13.30 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)), นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (รภก.(ปร.))

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มอบของขวัญวันเด็ก​ ให้แก่โรงเรียนเมืองถลาง

วันที่ 2 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝอต.ทภก.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต มอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนเมืองถลาง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ท่าอากาศยานภูเก็ต และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 15/2564

 วันที่ 1 ก.พ.64​ (วันนี้)​ เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 15/2564 เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more