ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบสิ่งของสนับสนุนจากผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในโครงการ ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 25 พ.ค.63 นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.) และนายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝอต.ทภก.) รับมอบสิ่งของสนับสนุนจากผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

วันที่ 22 พ.ค.63 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) รับมอบเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ หน้าสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบสิ่งของ เพื่อใช้ในโครงการ ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน

วันที่ 22 พ.ค.63 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (รภก.ปร.) รับมอบสิ่งของจากนายวรวิทย์ สีสาคูคาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลไม้ขาว เพื่อใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

วันที่ 21 พ.ค.63 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (สฟค.ฝบร.ทภก.) ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยมี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง, สถานีไฟฟ้าย่อย, ระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร, ระบบสะพานเทียบอากาศยาน, ระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพนักงานทำความสะอาด และตรวจสอบซ่อมบำรุง Snake Line

วันที่ 22 พ.ค.63 ส่วนบริการท่าอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (สบท.ฝทอ.ทภก.) จัดพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรถเข็นดำเนินการทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร, ตรวจสอบซ่อมบำรุง Snake Line, ทำความสะอาดห้องน้ำ,

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมมอบนโยบาย “เปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน”

วันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย “เปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน” ในการนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น

วันที่ 13 พ.ค.63 นางอิ้งสน มีสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน ท่าอากาศยานภูเก็ต (รอก.ฝผง.ทภก.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ตรับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น จากผู้แทนสำนักงานกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในภารกิจของท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรม”ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

 วันที่ 13 พ.ค.63 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.), นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการ และบำรุงรักษา (รภก.ปร.) และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกันจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องดื่มใส่ใน “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ

   วันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต เพื่อภารกิจตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย “เปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน”

Read more