ลงพื้นที่บริเวณชุมชนหลังสรรพากรจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่เคยป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลจนหายเป็นปกติและกลับมาพักที่บ้าน

             เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564  เวลา 17.30 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุน “คลินิกอุ่นใจ” ศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบครบวงจร

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุน “คลินิกอุ่นใจ” ศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบครบวงจร                     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา …

Read more

อบจ.ภูเก็ต รับมอบชุดปลอดเต็นท์ความดันลบจากเอกชน สนับสนุนการทำงานสู้ภัยโควิด-19 ของ รพ.อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รับมอบชุดปลอดเต็นท์ความดันลบจากเอกชน สนับสนุนการทำงานสู้ภัยโควิด-19 ของ รพ.อบจ.ภูเก็ต                เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 …

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564                 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ณ  ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน            เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายเรวัต  อารีรอ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.เกาะแก้ว

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.เกาะแก้ว               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเร…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขต ต.ตลาดใหญ่

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขต ต.ตลาดใหญ่              เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. …

Read more

ชาวบ้านไม้ขาว ภูเก็ต พบ​ก้อน วัสดุลักษณะคล้ายอำพันทะเล หนักเกือบ 20 กก.

ชาวบ้านไม้ขาว ภูเก็ต พบ​ก้อน วัสดุลักษณะคล้ายอำพันทะเล หนักเกือบ 20 กก. ชาวบ้านไม้ขาว ภูเก็ต พบก้อนวัสดุลักษณะคล้ายอำพันทะเล หนักเกือบ 20 กก…

Read more

กมธ.ต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จัดเสวนา “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19” เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปสู่การผลักดัน เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

กมธ.ต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จัดเสวนา “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19″ เพื่อนำข้อมูลความคิดเ…

Read more