เปิดแล้ว! การแข่งขัน ROV Phuket E-Sport ครั้งแรกของภูเก็ตที่ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

เปิดแล้ว! การแข่งขัน ROV Phuket E-Sport ครั้งแรกของภูเก็ตที่ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต               นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และร…

Read more

รองนายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เตรียมพร้อมร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต

รองนายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เตรียมพร้อมร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต          …

Read more

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบถนนบริเวณทางเข้ากุโบร์ ถ.วิชิตสงคราม

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบถนนบริเวณทางเข้ากุโบร์ ถ.วิชิตสงคราม                   วันที่ 22 เมษายน  2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564               เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เว…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวปอ  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวปอ  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์                 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. นายเร…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุล และวางดอกไม้จันทน์ ในงานฌาปนกิจศพ สจ.สมัคร “ป๋าหมัก”

             อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุล และวางดอกไม้จันทน์ ในงานฌาปนกิจศพ สจ.สมัคร “ป๋าหมัก”             เมื่อวันที่ 17 เ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์           …

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์                เมื่อวัน…

Read more

อบจ.ภูเก็ต เปิดลานศิลปะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงประเพณีสงกรานต์ ณ ลานหน้าน้ำพุดนตรี สะพานหิน

อบจ.ภูเก็ต เปิดลานศิลปะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงประเพณีสงกรานต์ ณ ลานหน้าน้ำพุดนตรี สะพานหิน             เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา …

Read more