อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต             เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  เวลา 10.30 น….

Read more

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา               เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาล ต.รัษฎา  ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาล ต.รัษฎา  ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน              เมื่อวันที่  9  กันยา…

Read more

ภาครัฐประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง การปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ภาครัฐประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง การปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์            เมื่อวันที่​ 9 ก.ย.64​ เวลา​09.30 น.​ ที่ผ่า…

Read more

อบจ.ภูเก็ต นำแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก เข็มที่ 2 แก่ประชาชนในเขต ต.ตลาดใหญ่

 อบจ.ภูเก็ต นำแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก เข็มที่ 2 แก่ประชาชนในเขต ต.ตลาดใหญ่                เมื่อวันที่ 8 กันยา…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19 อย่างเร่งด่วน             เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต  …

Read more

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19 อย่างเร่งด่วน             เมื่อวันที่ 6  กันยายน  2564  เวลา 13.30 น. นายเรวั…

Read more

นายก อบจ.ภูเก็ต ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรประจำศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

นายก อบจ.ภูเก็ต ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรประจำศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19             เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. นายเรวัต อารีรอบ …

Read more

จังหวัดภูเก็ต แก้ปัญหา…ประชาชนเดือดร้อน ในการตรวจ ATK​ มีผลบังคับใข้ตั้งแต่วันที่​ 8-14 ก.ย.64​ นี้

                มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ต  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทางบก (…

Read more