ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดอบรม “คนรุ่นใหม่ห่างไกลภัยไซเบอร์” รุ่นที่ 5

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดอบรม “คนรุ่นใหม่ห่างไกลภัยไซเบอร์” รุ่นที่ 5                    พล.ต.ต…

Read more

“ท่าอากาศยานภูเก็ต” ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

“ท่าอากาศยานภูเก็ต” ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน              ว…

Read more

รายงานความคืบหน้า กรณีเรือโชคถาวร ๗ ชนโขดหินบริเวณปากร่องน้ำทับละมุ จ.พังงา

รายงานความคืบหน้า กรณีเรือโชคถาวร ๗ ชนโขดหินบริเวณปากร่องน้ำทับละมุ จ.พังงา                  เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๖ เวลา ๒๒.๒๕ น. ที่ระดับน้ำ…

Read more

จ.ภูเก็ตรับ2รางวัลกิจกรรม​ การสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

จ.ภูเก็ตรับ2รางวัลกิจกรรม​ การสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”               สำน…

Read more

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านด้ง พังงา เข้าเยี่ยมชม อควาเรียภูเก็ต

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านด้ง พังงา เข้าเยี่ยมชม อควาเรียภูเก็ต เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อควาเรียภูเก็ต อควาเรียภูเก็ตพร้…

Read more

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้ เข้าเยี่ยมชม อควาเรียภูเก็ต

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้ เข้าเยี่ยมชม อควาเรียภูเก็ต เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อควาเรียภูเก็ต อควาเรียภูเ…

Read more

รวมโปรโมชั่นลด 20% ในเดือนกันยายน

🎉🌟รวมโปรโมชั่นลด 20% ในเดือนกันยายน Promotion 20% on September 2023 โทรสอบถาม 076-629800 ต่อ 703 มือถือ 088-9081635, 088-9084948 #AquariaPhu…

Read more

Artrmia มารู้จักอาร์ทีเมีย​ (ไรทะเล) เพื่อการเพาะเป็นอาหารปลากัดหรือขยายพันธ์ุอาร์ทีเมีย

Artrmia มารู้จักอาร์ทีเมีย​ (ไรทะเล) เพื่อการเพาะเป็นอาหารปลากัดหรือขยายพันธ์ุอาร์ทีเมีย               อาร์ทีเมียมีลำตัวแบนเรียวยาวคล้ายใบไม…

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ตร่วมกันขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ตร่วมกันขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต                  วันที่ 13-14 ก….

Read more