ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดการประชุมเพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน (Kick-Off Meeting) และฝึกอบรมข้อกำหนด (Requirements) โครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท. สู่มาตรฐาน ISO 45001 : 2018

วันที่ 13 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. น.ท.ฤทธิรงค์ ก้อนมณี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตฐานท่าอากาศยานและการบิน) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน (Kick-Off Meeting) และฝึกอบรมข้อกำหนด (Requirements) โครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท. สู่มาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ณ ห้องประชุม ทภก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท. ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 และเพื่อให้สามารถขอการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

Read more

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเสริมศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซผู้ประกอบการในภาคตะวันตกที่งานมหกรรมศูนย์รวม e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย

คุณธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ คุณประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ วันที่ 8 สิงหา คม 2562 ณ อีเวนท์พอร์ต ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในงานมหกรรมศูนย์รวม e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย ครั้งที่ 3 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยการนำทัพกูรูชั้นนำด้านการค้าออนไลน์ของประเทศเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับการตลาดและการค้าในยุคดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันตก

Read more

เทรนด์นาฬิกา Central | ZEN International Watch Fair 2019

เทรนด์นาฬิกา Central | ZEN International Watch Fair 2019 สำหรับเทรนด์นาฬิกาจากงานบาเซิลเวิลด์ และงาน เอสไอเอชเอชปีนี้ ห้างเซ็นทรัลได้หยิบยกมานำเสนอ 5เทรนด์ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักสะสมนาฬิกาทั่วโลก ได้แก่ 1. Vintage Inspired2. 3D Innovation 3. Infusion Of Color 4. Useful Functions 5. High-Tech Materials

Read more

ปฏิบัติถูกต้อง แก้ไขถูกจุด รับมือการปวดประจำเดือน

แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยาก ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่องปวดประจำเดือนรุนแรงเสี่ยงสารพัดโรค ในรายการ Doctor On Air ทางสถานีวิทยุ 89.75 Radio Trip เพื่อให้ความรู้เรื่องสาเหตุ ความเสี่ยง และแนวทางการรักษาโรค พร้อมแนะนำวิธีการรับมือเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน ด้วยการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ตลอดจนแนะนำให้คุณผู้หญิงที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ตรวจทางนรีเวชโดยแพทย์เฉพาะทางเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read more

ทภก.ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดทำการธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

วันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 09.19 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดทำการธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต และได้มอบแจกันดอกไม้ให้กับ นายสมชาย พิกุลทอง ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดทำการสาขาใหม่

Read more

“มหกรรม OTOP i Style 4 ภาค” โรดโชว์ภาคใต้

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR-วว.) เตรียมจัดงาน “มหกรรม OTOP i Style 4” (OTOP Innovation Style) 4 ภาค ครั้งที่ 1 งานออกบูธจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรูปโฉมใหม่ หรือ โอทอปอัพเกรด เพื่อให้มีความทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐานสะอาดและปลอดภัย สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้ง 4 ภูมิภาคในประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ในกลุ่มพื้นที่ 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน กาฬสินธุ์ นครพนม ตาก ชัยนาท บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ปัตตานี และนราธิวาส

Read more

ทภก.ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคถลาง

วันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 09.30 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ แผนกวิชาการท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน จำนวน 57 คน จากวิทยาลัยเทคนิคถลาง เข้าศึกษาดูงานท่าอากาศยานภูเก็ต โดยท่าอากาศยานภูเก็ต นำเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต 

Read more

คณะผู้บริหาร และพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “รู้คิด รู้ออม Final Season before moving to the New Models”

วันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 08.30 น. เรืออากาศตรี ธานี  ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สังกัดท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “รู้คิด รู้ออม Final Season before moving to the New Models” เป็นการบรรยายที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สิทธิประโยชน์ทางภาษี, ข้อบังคับกองทุนที่สมาชิกควรทราบเป็นต้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทภก.เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่าอากาศยาน”

วันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. น.ส.บุษบา ภู่สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่าอากาศยาน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค.62 ณ โรงแรม Renaissance Phuket Resort & Spa จ.ภูเก็ต ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต มีความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและกฎหมายท่าอากศยาน โดยได้รับเกีรยติจาก นายชำนาญ ตัณฑวชิระพันธ์ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัด อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และ พ.ต.ท.ประเทือง ผลมานะ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.กะรน อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต บรรยาย ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรม

Read more
Page 1 of 13512345...102030...Last »