ภูเก็ตขอปกครองแบบพิเศษ รมว.ท่องเที่ยวเบรคหัวทิ่ม

นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือภาคเอกชน จ.ภูเก็ต และอันดามัน เรื่องเสนอปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต นายกฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป นายสรายุทธ์ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ DEPA กับ PKCD

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่าภายในงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติทางด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล 4.0 เต็มรูปแบบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Read more

ทน.ภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่๒)

นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่๒) ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายวิสุทธิ์ พรหมทอง รองประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต ฯลฯ

Read more

ไขคำตอบ คนเจนวาย รังเกียจงานออฟฟิศจริงหรือ? แนวโน้มอาชีพคนกลุ่มนี้คืออะไร?

  “เจนวาย” คำนี้ มาจากวิชาประชากรศาสตร์ ซึ่งอยู่ในสาขาของวิชาสังคมศาสตร์ โดยคนในกลุ่มนี้ เกิดระหว่าง พ.ศ.2523-2543 และเติบโตมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตแพร่หลายแล้ว
 
          ปัจจุบัน หลายคนพูดถึง คนในกลุ่มเจนวาย ว่าเป็นกลุ่มคนที่รักอิสระเสรี ปรารถนาธุรกิจส่วนตัว ไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร นับเป็นข้อสังเกตที่เป็นการพูดต่อๆกัน
 
          ประเด็นดังกล่าว “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ได้สัมภาษณ์พูดคุยกับ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการบริษัทอินทัชโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารการจัดการองค์กรขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน เปิดเผยว่า

Read more

   บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง เข้าพบรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1 ขอให้ช่วยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาเมือง ได้นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 60 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมกะตะ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา โดยนายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) พร้อมด้วยนายมนต์ทวี หงษ์หยกกรรมการบริหาร เข้าพบนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 เพื่อนำเสนอแนวคิดในการก่อตั้ง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมขอให้ช่วยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาเมือง ซึ่งขณะนี้ได้นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Read more

PCIT PKRU ผนึกกำลัง 5 ประเทศอาเซียน ขานรับแนวคิดท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต Phuket College of International Tourism (PCIT) ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต จัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 P-CBT 2017 The 1st International Conference & Exhibition on Community Based Tourism in Phuket โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดี PCIT ตลอดจน ตัวแทนจากแวดวงการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นและจาก 5 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย และลาว

Read more

เทศบาลตำบลฉลอง ขอเชิญร่วมแข่งขัน ฉลองมินิมาราธอน

เทศบาลตำบลฉลอง ขอเชิญร่วมแข่งขัน ฉลองมินิมาราธอน วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.30 น.
ณ บริเวณโครงการพาร์คแอนช้อป นาบอน ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more

ให้ทำแผนบริหารน้ำเสีย จี้เข้มสถานประกอบการ

พ่อเมืองภูเก็ตประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องทำแผนให้ชัดเจน จี้ให้สุ่มตรวจการปล่อยน้ำเสียของสถานประกอบการ จากไหนไปไหน เร่งให้ดำเนิน 3 มาตรการ เบื้องต้นให้ท้องถิ่นแจ้งสถานประกอบการทราบถึงการเข้มงวดการบำบัดน้ำเสีย

Read more

“โรตาแรคท์”เลือกภูเก็ต ประชุมใหญ่ภาคเอเชียฯ ต่างชาตินับพันเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม เตรียมพร้อมการจัดประชุมโรตาแรคท์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 14 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

Read more
Page 1 of 212